Financiele verantwoording 2021 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2021

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 0,00Verzekeringen€ 247,15
Vogelkijkdag€ 0,00Vogelkijkdag€ 0
Bijenoase€ 0,00Bijenoase€ 181,08
Donaties en Giften€ 9144,00Energie€ 1334,68
Opvang€ 684,40,00Materialen en voeren€ 1637,69
Subsidie gemeente€ 700,00Contributie€ 15,00
Belastingservice ouderen en minima€ 901,70Overigen€ 498,86
Clubkas Rabo€ 221,38Dierenarts€ 172,22
Verkopen materialen€ 60,00

Overigen€ 65,38

Totaal€ 11.776,86Totaal€ 3938,81
Toelichting Staat van Baten en Lasten

 
De staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 7838,05. In belangrijke mate komt dit door een eenmalig grote donatie van € 5000 van Mededelingenblad de Fontein en de donaties van de stichtingen Dierenlot en Dier in Nood. Voorts vielen de dierenartskosten dit jaar erg mee.
 
Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud