Financiele verantwoording 2022 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2022

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 0,00Verzekeringen€ 258,47
Vogelkijkdag€ 0,00Vogelkijkdag€ 0
Bijenoase€ 0,00Bijenoase€ 37,98
Donaties en Giften€ 7340,50Energie€ 947,43
Opvang€ 728,89Materialen en voeren€ 1200,58
Subsidie gemeente€ 700,00Contributie€ 44,50
Belastingservice ouderen en minima€ 935,85Overigen€ 750,50
Clubkas Rabo€ 221,52Dierenarts€ 698,06
MSD Project€ 1677,91
€ 1677,91
Overigen€ 28,75

Totaal€ 11.965,42Totaal€ 5615,43
Toelichting Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 6.349,99. In belangrijke mate komt dit door de vele donaties, waarbij m.n. Dierenlot en Dier in Nood een grote steun voor ons zijn. Ook het vrijwilligersproject van MSD Boxmeer, waarbij o.a. groot onderhoud aan de buitenvolière werd uitgevoerd was van grote waarde.  
Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud