Financiele verantwoording 2020 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2020

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 0,00Verzekeringen€ 254,74
Vogelkijkdag€ 0,00Vogelkijkdag€ 1063,25
Bijenoase€ 300,00Bijenoase€ 147,80
Donaties en Giften€ 4997,40Energie€ 1334,68
Opvang€ 63,00Materialen en voeren€ 1745,65
Subsidie gemeente€ 500,00Contributie€ 42,00
Belastingservice ouderen en minima€ 1085,29Overigen€ 3392,57
Clubkas Rabo€ 408,17Dierenarts€ 987,76
Verkopen materialen€ 170,00

Overigen€ 1,08

Totaal€ 7524,94Totaal€ 8959,45
Toelichting Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten sluit met een negatief resultaat van € 1434,51. In belangrijke mate komt dit doordat  door Corona de jaarlijkse vogelkijkdag eind december niet door kon gaan en we de baten hiervan derhalve dit jaar missen, terwijl de kosten van de voorgaande vogelkijkdag nog betaald moesten worden in januari. Voorts valt de extra post dierenartskosten op; tot verleden jaar werden deze bij overige kosten geboekt. De toename van de post overige komt door een eenmalig uitgave van ruim drieduizend euro voor het aanschaffen en plaatsen van een eekhoornuitwenren.
 
Gelukkig staan tegenover deze extra kosten ook extra baten. Zo kregen we van de Stichting Dierenlot een donatie van ruim 2700 euro voor de eekhoornuitwenren. Het negatieve exploitatieresultaat is ten laste van de reserve gebracht.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud