Financiele verantwoording 2019 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2019

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 0,00Verzekeringen€ 133,23
Vogelkijkdag€ 1203,50Vogelkijkdag€ 906,10


Bijenoase€ 841,74
Donaties en Giften€ 3107,68Energie€ 1114,46
Opvang€ 517,80Materialen en voeren€ 1117,44
Subsidie gemeente€ 750,54Contributie€ 15,00
Belastingservice ouderen en minima€ 843,00Overigen€ 647,49
Clubkas Rabo€ 667,02

Verkopen materialen€ 22,90

Overigen€ 43,65

Totaal€ 7455,63Totaal€ 4775,46
Toelichting Staat van Baten en Lasten

 
De staat van baten en lasten sluit met een resultaat van € 2680,17   Door besparingen op energie en materiaal, maar ook door extra donaties kon dit positieve resultaat in 2019 behaald worden. Ook  dit jaar hebben we extra kosten gemaakt voor het onderhoud van de bijenoase en voor de noodopvang van eekhoorns i.v.m. de sluiting van de eekhoornopvang in Venlo. Bij de opbrengsten is de bijdrage van de Clubkas Rabo apart vermeld. In 2018 was deze opgenomen bij ‘overige’ ten bedrage van ruim €500,-. Het positieve exploitatieresultaat is aan de reserve toegevoegd.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud