Financiele verantwoording 2018 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2018

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 2,31Verzekeringen€ 127,72
Vogelkijkdag€ 904,00Vogelkijkdag€ 963,51
Donaties en Giften€ 385,00Energie€ 1456,90
Opvang€ 800,54Materialen en voeren€ 1878,42
Subsidie gemeente€ 750,54Contributie€ 39,00
Belastingservice ouderen en minima€ 1069,64Overigen€ 1127,35
Verkopen materialen€ 35,30

Overigen€ 522,81

Totaal€ 4470,14Totaal€ 5592,90
Toelichting Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten sluit met een tekort van ruim € 1100,-  De kosten voor materialen, voer en energie zijn verder gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Dit komt ook door de geboden noodopvang voor eekhoorns i.v.m. de sluiting van de opvang in Venlo. Voorts hebben we extra kosten gemaakt voor de aanleg van de bijenoase, mede in het kader van de viering van ons 20-jarig jubileum. Deze kosten zijn geboekt onder de post ‘overige’ . Bij de opbrengsten is bij ‘overige’ de bijdrage van de Clubkas Rabo ten bedrage van ruim € 500,- geboekt. Het negatieve exploitatieresultaat wordt aan de reserve onttrokken.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud