FInanciele verantwoording 2017 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

FInanciele verantwoording 2017

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 19.17Verzekeringen€ 127,85
Vogelkijkdag€ 921,50Vogelkijkdag€ 832,26
Donaties en Giften€ 1.590,00Energie€ 1.190,48
Opvang€ 940,75Materialen en voeren€ 1.206,81
Subsidie gemeente€ 550,54Contributie€ 27,00
Belastingservice ouderen en minima€ 861,00Overigen€ 376,37
Verkopen materialen€ 0,00

Overigen€ 200,00

Totaal€ 5.082,96Totaal€ 3.760,77
Toelichting Staat van Baten en Lasten (2017)

De staat van baten en lasten laat net als in voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Wel zijn de opbrengsten voor opvang beduidend minder. De kosten voor materiaal, voer en energie zijn daarentegen wat gestegen. Voor het overige zijn er geen grote uitschieters. Het positieve exploitatieresultaat kon worden toegevoegd aan de reserve.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud