Financiele verantwoording 2016 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2016

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 51,02Verzekeringen€ 121,00
Vogelkijkdag€ 747,50Vogelkijkdag€ 473,30
Donaties en Giften€ 1.848.80Energie€ 1.075,65
Opvang€ 2.024,32Materialen en voeren€ 1.166,85
Subsidie gemeente€ 744,55Contributie€ 27,00
Belastingservice ouderen en minima€ 759,50Overigen€ 244,98
Verkopen materialen€ 103,95

Overigen-

Totaal€ 6.279,64Totaal€ 3.108,78
Toelichting Staat van Baten en Lasten (2016)
De staat van baten en lasten laat net als in voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Er zijn geen grote uitschieters. De kosten voor materialen, voer en energie zijn wat gestegen, maar daar staat tegenover dat de baten zijn gestegen met name m.b.t. donaties en giften, maar ook voor de opvang. Het positieve exploitatieresultaat kon worden toegevoegd aan de reserve.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud