Financiele verantwoording 2015 - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Financiele verantwoording 2015

Baten

Lasten

Rente opbrengsten€ 80,85Verzekeringen€ 121,00
Vogelkijkdag€ 468,00Vogelkijkdag€ 697,40
Donaties en Giften€ 404,50Energie€ 801,00
Opvang€ 1.345,63Materialen en voeren€ 965,52
Subsidie gemeente€ 538,63Contributie€ 74,50
Belastingservice ouderen en minima€ 1.151,00Overigen€ 234,84
Verkopen materialen€ 65,00

Overigen€ 200,00

Totaal€ 4.253,61Totaal€ 2.894,26
Toelichting Staat van Baten en Lasten (2015)
In vergelijking met 2014 zijn de baten m.b.t. donaties, opvang en belastingservice gestegen. De gemeente droeg minder bij. Bij de lasten zien we vooral een daling in energiekosten. Het positieve exploitatieresultaat kon worden toegevoegd aan de reserve.
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud