Logo Vogelasiel Bergen

U bent hier: Home

Home

=======================================================================

Zaterdag 30 december 2017 organiseert het Vogelasiel Bergen-L weer haar traditionele Vogelkijkdag vanaf de boot voor kinderen en volwassenen onder leiding van deskundige gidsen van IVN en het vogelasiel.

Er is, voordat de boot vertrekt, ook de mogelijkheid om gezamenlijk te ontbijten. De boot zal vanaf de sluis bij het Reindersmeer vertrekken, nabij “Bosbrasserie de Sluis”. Het ontbijt zal om 08:30 beginnen in het pomphuis, gelegen aan de parkeerplaats bij de “Bosbrasserie de Sluis”. Om 09:30 zal de boot vertrekken, waarna we rond 12:00 weer aan zullen leggen bij de startlocatie. Als u zelf een verrekijker of vogelgids heeft, kunt u deze natuurlijk meebrengen, zoniet zijn er een aantal reserve exemplaren aanwezig. De kosten zijn dit jaar € 7,- voor de boottocht en € 13,- voor de combinatie van ontbijt en boottocht.

Graag zien wij uw opgave tegemoet voor 23 december. Het bedrag kan overgemaakt worden naar rekening NL94 RABO 0101808690 ten name van Stichting Vogelasiel Bergen-L. Graag bij de aanmelding het aantal personen vermelden en of het gaat om alleen de boottocht of de combinatie met het ontbijt.  

Tot ziens op 30 december.

Stichting Vogelasiel Bergen-L

======================================================================

Het Vogelasiel Bergen-L is vanaf 1-5-1997 een stichting met als doelstelling:Asielbeheerder Ger Welbers
het opvangen, verzorgen en revalideren van gewonde, zieke en verzwakte vogels. Zowel vogels uit de natuur als vogels die als huisdier worden gehouden, kunnen worden opgevangen.

De stichting heeft het asiel ingericht volgens de "Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten" of "Kwaliteitsprotocol" van het Ministerie onder ontheffing FF/75/2010/019.

De activiteiten van het asiel bestaan in de eerste plaats uit het opvangen van vogels die door politie, gemeente en andere instanties en particulieren worden aangebracht, en het bijvoederen in de natuur in strenge winters van met name watervogels.

In tweede instantie speelt educatie een belangrijke rol. Het asiel houdt rondleidingen en geeft presentaties aan scholen en jeugdgroeperingen.